Zorg voor veiligheid met een evacuatieplan!

Het is heel belangrijk dat je ten alle tijden veilig bent. Dit geldt niet alleen voor jouzelf, maar ook voor de mensen om je heen. Zeker als je verantwoordelijk bent voor andere mensen om je heen, wil je alles het liefst in kannen en kruiken hebben. De grootste invloed die we kunnen hebben op onze veiligheid in situaties van brand bijvoorbeeld, is door ons goed voor te bereiden. Een plan waarin alle nuttige punten, gevaarlijke plekken, plaatsen waar mensen zich bevinden en plekken waar je veilig bent, duidelijk zijn aangegeven. Je wilt natuurlijk dat je plan echt goed is, dus je laat er een professional naar kijken. Dat kan aan de hand van een evacuatieplan, dat sinds 2014 wettelijk verplicht is om als bedrijf te hebben.

Welke informatie geeft een evacuatieplan?

Evacuatieplannen moeten een hoop informatie geven. Dan moet je denken aan interventiemiddelen die op een kaart moeten worden aangebracht. Ook moeten alle maatregelen die getroffen moeten worden, worden benoemd. Alle mogelijke gevaren moeten ook onderzocht en duidelijk gemaakt worden. En tenslotte moeten alle gebouwen duidelijk opgetekend worden. Denk dan ook aan de signalisatie en aan de nutsvoorzieningen. Met deze genoemde onderdelen vorm je samen een evacuatieplan.

Wat is een evacuatieplan nu eigenlijk?

Eigenlijk gaat het bij een evacuatieplan om het zo goed mogelijk in kaart brengen van je gebouwen. Dan gaat het om de ligging, de niveaus en ook de inplanting van alle gebouwen. Daarnaast moet er een veiligheidssignalisatie in te zien zijn. Alle aanwezige nutsvoorzieningen moeten ook worden opgetekend. Denk hierbij aan elektriciteit, stoffen die brandbaar zijn, gas en water. Door het optekenen van deze gegevens worden mogelijke gevaren benoemd die veroorzaakt kunnen worden door bepaalde stoffen of door de infrastructuur. Op deze manier kunnen er goede en passende interventies worden uitgevoerd.