Credit overzicht cruciaal voor bedrijfsvoering

Credit overzicht

Het is voor bedrijven van groot belang om altijd een actueel credit overzicht te hebben. Zo’n overzicht geeft inzicht in de actuele financiële situatie. Dat is onmisbaar als er grote uitgaven moeten worden gedaan om voorraden aan te vullen. Een credit overzicht is ook nodig om te bepalen of er investeringen kunnen worden gedaan. De beste manier om altijd het beste inzicht te hebben in de financiële positie van een bedrijf is te zorgen voor een optimaal functionerende afdeling debiteurenbeheer.

Credit overzicht

Actuele gegevens

Bij een credit overzicht is het van belang dat er met actuele cijfers wordt gewerkt. Het is immers niet verstandig om beslissingen te nemen op basis van verouderde informatie. Altijd actuele gegevens hebben betekent dat de afdeling debiteurenbeheer de beschikking moet hebben over goede tools. Die maken het mogelijk om actuele rapporten te genereren. Daarnaast moet deze afdeling zorgen voor duidelijke regels ten aanzien van de debiteuren. Die moeten weten met welke betalingstermijnen er wordt gerekend en wat de consequenties zijn als ze zich daar niet aan houden. Het gevolg is dat er weinig betalingsachterstanden zullen ontstaan. Het credit overzicht zal laten zien dat er slechts weinig geld onder de klanten is.

Debiteurenbeheer upgraden

Wanneer je als management van een bedrijf bij een credit overzicht het gevoel hebt achter de feiten aan te lopen, is het tijd om het debiteurenbeheer een upgrade te geven. Dat kan door CBMK advies te laten geven over de manieren waarop de financiële afdeling van je bedrijf verbeterd kan worden. Een andere manier om te zorgen voor een actueel credit overzicht is uitbesteden van het volledige debiteurenbeheer. Dat wordt dan uitgevoerd door CBMK. Een gevolg van het uitbesteden van het debiteurenbeheer is, dat je een deel van de financiële administratie buiten het bedrijf plaatst. Deze gegevens zijn bij CBMK in veilige handen.